We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Doorsneepremie “afgeschaft”…

3 juli 2019

Deze boodschap in het pensioenakkoord dekt feitelijk niet de lading. Want niet de doorsneepremie wordt afgeschaft, maar de daaraan gekoppelde gelijke pensioenopbouw voor alle leeftijdsgroepen. Sterker nog, de doorsneepremie wordt juist geïntroduceerd voor álle pensioenregelingen ..

Introductie doorsneepremie voor álle regelingen én alle uitvoerders

Bedrijfstakpensioenfondsen hanteren een doorsneepremie. Voor iedere werknemer wordt ongeacht de leeftijd dezelfde doorsneepremie betaald. Bijvoorbeeld 20%. Die doorsneepremie wordt de norm voor alle pensioenregelingen. Dus ook voor pensioenregelingen die niet door een bedrijfstakpensioenfonds worden uitgevoerd.

Beschikbare premieregelingen

Het gaat in deze uitleg om de regelingen die worden uitgevoerd door een verzekeraar, premie pensioeninstelling of algemeen pensioenfonds.

In een beschikbare premieregeling kennen we (nu nog) een premiestaffel. Hoe ouder de werknemer, hoe hoger de beschikbare premie. Die stijgende premie heeft een actuariële reden: immers, hoe ouder iemand wordt, hoe hoger de “kiloprijs pensioen”.

Die premiestaffel verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt een doorsneepremie (flat rate) die voor alle leeftijden gelijk is. Zie onderstaand voorbeeld.

Leeftijd Beschikbare premie
Nu Straks
21-25  07,7 %  

 

 

 

20 % ?

 

 

25-30  08,9 %
30-35 10,4%
35-40 12,0 %
40-45 14,0 %
45-50 16,3 %
50-55 19,0 %
55-60 22,3 %
60-65 26,5 %
65-68 30,6 %

In dit voorbeeld is een doorsneepremie ad 20 % verondersteld. De (maximale) hoogte van de te hanteren doorsneepremie is nog niet bekend.

Middelloonregelingen

Het gaat in deze uitleg om de regelingen die worden uitgevoerd door een verzekeraar of algemeen pensioenfonds. In die regelingen wordt een actuariële premie betaald. Die is “laag” voor jongere en “hoog” voor oudere werknemers. Dat is vergelijkbaar met de beschikbare premieregeling, alleen niet zo duidelijk waarneembaar. Ook hier wordt de doorsneepremie geïntroduceerd: voor iedere werknemer dezelfde leeftijdsonafhankelijke premie i.p.v. de huidige actuariële premie.

Pensioenlast wijzigt drastisch

Kortom, beschikbare premieregelingen en middelloonregelingen gaan drastisch veranderen. Die gaan van een leeftijdsafhankelijke “actuariële” premie naar leeftijdsonafhankelijke doorsneepremie. Dat leidt tot een ingrijpende wijzigingen van de pensioenlasten. Jongere werknemers worden (veel) duurder en oudere werknemers (veel) goedkoper. Ook de eigen bijdrage kán drastisch wijzigen: bijvoorbeeld als die nu is vastgesteld als een percentage van de (leeftijdsafhankelijke) premie.

Tip

De doorsneepremie kan op verschillende manieren worden vastgesteld. Daarover leest u meer als u hier klikt.