We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

« Ga terug naar het overzicht

Eigen bijdrage pensioenregeling

Vaak betaalt de werknemer mee aan de kosten van een pensioenregeling. Die werknemersbijdrage wordt ook vaak eigen bijdrage aan de pensioenregeling genoemd.

Varianten eigen bijdrage

De eigen bijdrage van de werknemer aan de pensioenregeling kan op verschillende manieren zijn vastgesteld. Zoals bijvoorbeeld:

  • De eigen bijdrage is x % van het pensioengevend loon
  • De eigen bijdrage is x % van de pensioengrondslag
  • De eigen bijdrage is x % van de pensioenpremie.

Hoogte eigen bijdrage

De hoogte van de eigen bijdrage varieert in de praktijk enorm. Van bijvoorbeeld 0 % tot 50 % van de totale pensioenkosten. In het eerste geval is de pensioenregeling dus volledig voor rekening van de werkgever.

Bij veel bedrijfstakpensioenfondsen is de eigen bijdrage bijvoorbeeld 50 % van de premie.

Ontwikkeling hoogte eigen bijdrage

Is de hoogte van de eigen bijdrage gekoppeld aan het pensioengevend loon of de pensioengrondslag? Dan stijgt de eigen bijdrage (alleen) als het pensioengevend loon of de pensioengrondslag stijgen. Bijvoorbeeld door een salarisverhoging.

Is de eigen bijdrage gekoppeld aan de pensioenpremie? Dan leidt een stijging van de pensioenpremie tot een stijging van de eigen bijdrage.

Bij bedrijfstakpensioenfondsen is dat bijvoorbeeld het geval als de pensioenpremie voor de hele bedrijfstak stijgt.

Bij een beschikbare premieregeling is dat het geval als de werknemer ouder wordt en daardoor in een hogere premiecategorie terecht komt. NB: het komt bij beschikbare premieregelingen ook voor dat de eigen bijdrage is uitgedrukt als x % van de pensioengrondslag. Die methode wordt geacht meer in overeenstemming te zijn met gelijke behandelingswetgeving.

Is er sprake van een middelloonregeling bij een verzekeraar? Dan zal de premie fors stijgen zodra de uitvoeringsovereenkomst eindigt. Dan komt het er dus op aan hoe de eigen bijdrage is geformuleerd.

Bijzonderheden eigen bijdrage

Der exacte formulering van de eigen bijdrage is bepalend om vast te stellen wat de plichten van de werknemer zijn.

In veel pensioenregelingen is ook een bijspaarregeling opgenomen. De premie die hiervoor verschuldigd is komt geheel voor rekening van de werknemer. Dan is de eigen bijdrage voor dat onderdeel in de pensioenregeling dus 100%.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?