Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Nieuw pensioencontract?

Het contract tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder ter uitvoering van de pensioenregeling heet formeel “de uitvoeringsovereenkomst”. Dat pensioencontract loopt gedurende een bepaalde periode. Bijvoorbeeld voor 5 jaren. Maar wat nu als dat pensioencontract na die periode afloopt?

Een nieuw pensioencontract wordt gebaseerd op zwaardere grondslagen. Als het pensioencontract met de pensioenuitvoerder (verzekeraar, PPI, pensioenfonds) eindigt, dan kan dat een forse stijging van de pensioenkosten met zich meebrengen. Dat komt door de lagere rekenrente en een hogere levensverwachting. Is er sprake van een DB pensioenregeling (eind- of middelloon) bij een verzekeraar? Dan stijgt de prijs van een kilo pensioen enorm. Zie onderstaande tabel die duidelijk maakt dat premieverdubbeling geen uitzondering is.

Item Premiestijging
Toename levensverwachting + 10%
Rekenrente van 3,0 naar 2,5 % + 20%
Extra opslag i.v.m. marktrente + 120%
Totale premiestijging + 150%

Eindigt het DC contract (beschikbare premieregeling)? Dan zijn rendement en kosten een belangrijke factor voor de hoogte van het pensioen. Zie ook ons interview in de Financiële Telegraaf.

Medezeggenschap

De OR heeft hier een instemmingsrecht. Voor DB regelingen geldt dat premiestijgingen niet vanzelfsprekend leiden tot bijvoorbeeld een verhoging van de eigen bijdrage of aanpassing van de pensioenregeling. Is dat wel het geval, dan heeft de OR meestal instemmingsrecht.

Selectie pensioenuitvoerder bij nieuw pensioencontract

Een nieuw pensioencontract gaat vaak gepaard met de keuze voor een nieuwe uitvoerder. Kijk dan niet alleen naar de gevolgen in de toekomst maar ook naar de gevolgen voor het opgebouwde pensioen. En nog een tip, onderzoek of toetreding tot een APF (Algemeen Pensioenfonds) een optie is.

PENSIOENAKKOORD EN NIEUW PENSIOENCONTRACT

Let op: het pensioenakkoord betekent dat alle pensioenregelingen moeten wijzigen. Ook dan speelt de keuze voor een nieuw pensioencontract. In veel gevallen heeft de OR instemmingsrecht. Met de workshop OR en pensioenakkoord is de OR goed voorbereid op de komende ingrijpende wijziging van het pensioenstelsel.

Coach

Als coach begeleiden wij de OR in het overleg met de bestuurder. Zo nodig treden wij op als mede-onderhandelaar zowel ten aanzien van de bestuurder als de pensioenuitvoerders over een nieuw pensioencontract.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?