We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Korting pensioenfondsen grotendeels van de baan

25 november 2019

Minister Koolmees heeft op 19-11-2019 een maatregel aangekondigd om onnodige kortingen bij pensioenfondsen te voorkomen. Lees onze (vereenvoudigde!) uitleg.

Kortingsregels

Er zijn twee belangrijke kortingsregels:

Dekkingstekort

Het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV) voor een pensioenfonds bedraagt ca. 105 %.

Heeft een pensioenfonds langer dan 5 jaren achtereen een dekkingsgraad die lager is dan die 105 %? Dan is er sprake van een dekkingstekort. Dan moet het pensioenfonds de pensioenen korten.

Hersteltekort.

Het vereist eigen vermogen (VEV) voor een pensioenfonds bedraagt ca. 125%.

Uit een herstelplan moet blijken dat een pensioenfonds binnen 10 jaar kan herstellen tot het  niveau van dat VEV.  Bij een dekkingsgraad van ten minste ca. 90 % (de zogenaamde kritische dekkingsgraad)  is dat herstel naar 125 % in 10 jaar haalbaar. Door nieuwe rekenregels (opgesteld door de commissie parameters) stijgt die kritische dekkingsgraad naar ca. 96%. Kortom, de lat voor de kritische dekkingsgraad wordt daardoor hoger gelegd.

Afspraken in het pensioenakkoord

Dekkingstekort

In het pensioenakkoord is afgesproken dat de grens voor het dekkingstekort (tijdelijk) wordt verlaagd van 105 naar 100 %. Dan is een korting óf van de baan óf valt lager uit.

Maar sinds juni 2019 is de positie van veel fondsen verder verslechtert. En daarmee sorteert de verlaging van 105% naar 100% minder effect dan was gedacht.

Hersteltekort

In het pensioenakkoord is geen afspraak gemaakt over het hersteltekort.

Maatregel Koolmees

Koolmees maakt gebruik van een bevoegdheid in de Pensioenwet om de kortingsregels te verruimen. Dat besluit betekent samengevat (en vereenvoudigd) het volgende:

Dekkingstekort

De termijn van 5 jaar wordt verlengd naar 6 jaar. Veel fondsen hoeven daarom in 2020 niet om die reden te korten.

Hersteltekort

De termijn van 10 jaar wordt verlengd naar 12 jaar. Ook dat geeft lucht en voorkomt kortingen.

Let op

  • Fondsen met een dekkingsgraad lager dan 90 % zijn hiermee niet geholpen. Die fondsen moeten wel korten.
  • De maatregel geldt alleen voor het jaar 2020. Dus als het pensioenakkoord niet doorgaat, dan volgen daarna alsnog kortingen.
Algemeen

Met deze maatregel is een grote angel uit het pensioenakkoord weggenomen. Kortom, dit vergroot de kans dat het pensioenakkoord daadwerkelijk in wetgeving wordt vertaald. En daarmee ook de kans dat uw pensioenregeling ingrijpend moet worden aangepast! Vanaf 2022… Volg de ontwikkelingen: laatste nieuws pensioenakkoord