We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Toetsing bedrijfseconomische positie werkgever

6 mei 2015

Werkgevers hebben verschillende redenen de pensioenregeling te wijzigen. Bijvoorbeeld als de pensioenpremie fors stijgt, het ondernemingspensioenfonds wordt verlaten of als er sprake is van een slecht bedrijfsresultaat. Hoe ga je daar als OR mee om?

Bedrijfseconomische positie

Wat de oorzaak ook is, het is belangrijk om te toetsen of de bedrijfseconomische omstandigheden van de  werkgever dermate “slecht” zijn dat een pensioenregeling wel gewijzigd (lees: versoberd) moet worden. Daarbij gelden (in het algemeen!) de volgende hoofdregels:

  • Minder winst als begroot is geen steekhoudend argument;
  • Een eenmalig verlies is geen steekhoudend argument;
  • Een structureel verlies is wel een steekhoudend argument.

Toetsing

Het gaat bij de toetsing niet alleen om de bedrijfsresultaten van de afgelopen jaren of het lopende boekjaar. Ook de verwachting voor de toekomst moet getoetst worden. Welk resultaat wordt voor de toekomst verwacht, welke maatregelen neemt werkgever om dat resultaat te verbeteren, is een versobering van de pensioenregeling wel een passende maatregel of zijn er andere (betere) maatregelen? Soms is een slechte bedrijfseconomische positie (door de crisis) slechts van “tijdelijke” aard. Is dan een “permanente” versobering van de pensioenregeling wel passend, wat spreken we af als het bedrijfsresultaat weer verbetert?

Tip

Vraag dus niet alleen om de jaarstukken van het afgelopen jaar, maar ook om informatie zoals:

  • Inzicht in andere kostenbesparende maatregelen;
  • Begroting van resultaten, investeringen en kasstromen;
  • Strategie plannen;
  • Scenario analyses.

Juridisch kader OR

Belangrijk is het “juridisch kader” voor de OR, zowel vanuit de WOR als vanuit de Pensioenwet. Wanneer móet een OR wel instemmen met een versobering en wanneer kan instemming van een OR niét verlangd worden. Meer weten? Klik dan hier.

Tip

Toets een versobering niet alleen op bedrijfseconomische maar ook op juridische gronden.

Slottip

Wil je weten hoe Pensioen Perspectief jouw OR kan helpen? Klik dan hier of neem vrijblijvend contact op.