Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Beoordeling bedrijfseconomische positie

In veel gevallen betekent  een wijziging van de  pensioenregeling een versobering. De OR moet dan toetsen of de bedrijfseconomische positie van de werkgever de versobering rechtvaardigt. Immers, op grond van de WOR is een belangrijk kader voor de OR: is er sprake van zwaarwegende bedrijfseconomische redenen (art. 27 lid 4)?  Niet alleen de bedrijfsresultaten in het verleden, maar ook de verwachtingen voor toekomst moeten worden getoetst. Wij helpen de OR met deze toetsing van de bedrijfseconomische positie en de impact daarvan op de  pensioenregeling.  Daarbij maken we o.a. gebruik maken van een tool en schakelen waar nodig met ons samenwerkende deskundigen in, zoals een register accountant. We ondersteunen de OR met onze kennis en ervaring op dit gebied. Sterker nog, we helpen de OR ook in het overleg/onderhandelen met de bestuurder. Pensioen Perspectief is de coach van OR’n.

 


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?