We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Update pensioenakkoord

29 november 2021

Het pensioenakkoord eist ook de komende jaren de aandacht van werkgevers en HR. Wij vatten kort de stand van zaken voor u samen.

Pensioenakkoord deel 1

Met de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” is per 01-01-2021 deel 1 van het pensioenakkoord

ingevoerd. In Pensioen in de Praktijk is hierover al meerdere keren geschreven.

OPNAME INEENS

De optie “bedrag ineens” verdient in het kader van deze update uw aandacht. Werknemers hebben

onder voorwaarden (!) het recht om  bij pensionering 10 % van de waarde van hun

ouderdomspensioen op te nemen. De invoeringstermijn van deze regeling was uitgesteld naar 01-01-

2023 met als doel een regeling die minder complex en makkelijker uitvoerbaar is. Tijdens de

behandeling in de Tweede en Eerste Kamer zijn twee belangrijke knelpunten gebleken:

A         een gelijke fiscale behandeling is niet voldoende geborgd;

B         een opname ineens kan (grote) effecten hebben op toeslagen, zoals bijvoorbeeld de huurtoeslag en de huurtoeslag.

Uit de brief  van Staatssecretaris Wiersma blijkt dat knelpunt A wordt opgelost. Samengevat is de oplossing dat dat de uitkering van het bedrag ineens

mag plaatsvinden in januari van het jaar ná de AOW leeftijd. Dan wordt

maximaal geprofiteerd van de lagere belastingdruk die voor AOW’ers geldt. Let op: er gelden

voorwaarden. En wat knelpunt B betreft: daarover wordt niets gemeld!

Het Wetsvoorstel komt binnenkort naar de Tweede Kamer. Het spreekt voor zich dat het belangrijk is

dat werknemers die een opname ineens overwegen (heel) goed geïnformeerd worden. Daar komen wij

t.z.t. (de regeling gaat immers in per 01-01-2023) nog op terug.

Pensioenakkoord deel 2

De planning is dat dit Wetsvoorstel in het voorjaar van 2022 naar de Tweede Kamer gaat zodat in de

periode van  01-01-2023 tot 01-01-2027 het nieuwe pensioenstelsel ingevoerd kan worden.

OVERGANGSRECHT

Naar aanleiding van het concept Wetsvoorstel (najaar 2020) schreven wij al eerder over het overgangsrecht dat geldt bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Voor meer informatie zie het kernbegrip overgangsregeling op onze website.

Uit betrouwbare bronnen is ons bekend dat het overgangsrecht ook wordt opgenomen in het definitieve wetsvoorstel. Samengevat (!) komt dat hier op neer:

  • Het overgangsrecht geldt voor op 31-12-2022 bestaande pensioenregelingen. Daaronder worden verstaan …:
  • Een beschikbare premieregeling met een progressieve premie (premiestaffel), ongeacht de uitvoerder;
  • Een middelloonregeling met progressieve premie, die wordt uitgevoerd door een verzekeraar;
  • In die gevallen mag voor de bestaande werknemers ook na de overstap in het nieuwe pensioenstel die progressieve premie wordt voortgezet.

Het voorzetten van die progressieve premie beperkt de pensioenschade als gevolg van de overstap (belang werknemers) en de lasten van een compensatieregeling (belang werkgevers).

Tips werkgevers/HR

  • Onderzoek de (on)mogelijkheid om gebruik te maken van het overgangsrecht. Wacht daar niet te lang mee, want 01-01-2023 is in pensioentermen dichtbij!
  • Betreft de huidige pensioenregeling een middelloonregeling die wordt uitgevoerd door een pensioenfonds? Dan kan niet van het overgangsrecht gebruik worden gemaakt. Tenzij …die regeling voor 01-01-2023 wordt omgezet in een beschikbare premieregeling met een progressieve premie. Onderzoek de mogelijkheden;
  • Onderzoek vergt deskundigheid, raadpleeg een specialist. Wij helpen u graag, neem gerust   contact op.