We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Variabel pensioen actueel

1 maart 2021

De actuele lage rentestand leidt tot een lage pensioenuitkering. Dat maakt de keuze tussen een (lager) vast pensioen of een (hoger) variabel pensioen heel actueel.

Beschikbare premieregeling > negatieve invloed lage rentestand op pensioendatum

In een beschikbare premieregeling wordt op de pensioendatum het pensioenkapitaal omgezet in een vast gegarandeerde pensioenuitkering bij een verzekeraar. De hoogte van die pensioenuitkering wordt met name bepaald door de rentestand. De rentestand is nu laag, de pensioenuitkering is dat dus ook. Daardoor valt de pensioenuitkering vaak (veel) lager uit dan verwacht.

Alternatief > variabele pensioenuitkering

Er is een alternatief dat de aandacht van  de OR verdient: de variabele pensioenuitkering.

In dit alternatief wordt bij die omzetting het pensioenkapitaal niet “vastgeklikt” op de (lage) rente. Maar blijft ook na ingang van de pensioenuitkering het pensioenkapitaal voor een deel belegd. Dat noemen we ook wel “doorbeleggen”. De hoogte van de pensioenuitkering wordt daardoor deels bepaald door het verwachte rendement. Dat rendement is variabel, de pensioenuitkering dus ook. De hoogte van deze “variabele pensioenuitkering” ligt bij de start hoger dan de vaste pensioenuitkering. Maar let op: deze variabele pensioenuitkering kan stijgen maar ook dalen! Zie onderstaand vereenvoudigd voorbeeld.

Vaste of variabele pensioenuitkering?

Wij propageren niet dat een variabele pensioenuitkering de voorkeur heeft. Dat verschilt immers per individu. Daarbij is maatwerk vereist, bijvoorbeeld in de vorm van een adviesgesprek.  En bovendien zijn er veel productvarianten verkrijgbaar.

Maar wij propageren wel dat de variabele pensioenuitkering meer aandacht krijgt als op de pensioendatum het pensioenkapitaal wordt omgezet in een pensioenuitkering. De praktijk geeft daar aanleiding toe.

De praktijk

Twee aandachtspunten voor de praktijk zijn de volgende:

  • De variabele pensioenuitkering ligt bij de start (veel) hoger dan de vaste pensioenuitkering: we zien verschillen die oplopen tot 35 %;
  • Er wordt maar weinig gebruik gemaakt van de variabele pensioenuitkering. Uit een evaluatie blijkt dat slechts 5 % van de werknemers hiervoor kiest.
Tips voor de OR
  • Onderzoek of pensionado’s in spé voldoende worden geïnformeerd bij de omzetting van hun pensioenkapitaal;
  • Bespreek met de werkgever de (on)mogelijkheid om adviesgesprekken te organiseren. Neem gerust met ons contact op. Wij helpen graag.