We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Verdubbeling pensioenpremie?

6 mei 2015

De lage marktrente en hoge levensverwachting  hebben een enorme impact op pensioenregelingen. Het Financieel Dagblad kopte onlangs “almaar dalende rente drukt pensioenfondsen in het rood”.

Maar is er sprake van een eind- of middelloonpensioenregeling bij een verzekeraar? Pas dan op dat de stijging van de pensioenpremie niet tot “rode cijfers” leidt. Klik hier voor het interview in de Telegraaf.

Stijging premie

De marktrente die verzekeraars hanteren voor eindloon- en middelloon contracten bedraagt op dit moment ca. 0,8 %. En dat terwijl veel (aflopende!) pensioencontracten zijn gebaseerd op een rekenrente van 3,0%.  Dat drijft de prijs van pensioen omhoog. Anders gezegd, de prijs van een kilo pensioen is drastisch gestegen. Daar worden werkgevers mee geconfronteerd als het pensioencontract (de uitvoeringsovereenkomst) eind dit jaar afloopt. Zie onderstaand voorbeeld.

Item Premiestijging
Toename levensverwachting + 10 %
Rekenrente van 3,0 naar 2,5 % + 20 %
Extra opslag i.v.m. marktrente 0,8 % + 80 %
Totale premiestijging 110 %

 

Uit de tabel blijkt dat een verdubbeling van de pensioenpremie niet ondenkbaar is. Sterker nog, de praktijk wijst uit dat “meer dan een verdubbeling” ook voorkomt! Werkgevers en OR’n zullen hierop moeten anticiperen, struisvogelpolitiek lost het dreigende probleem niet op.

Juridische aspecten

Een eindloon- en middelloonregeling is juridisch een “uitkeringsovereenkomst”. Dat betekent dat de “pensioenaanspraak” het uitgangspunt is en niet de “pensioenpremie”. Premiestijgingen (of dalingen) zijn in principe voor rekening van de werkgever. De hoofdregel is daarom dat de pensioenregeling niet wijzigt als de premie stijgt. Maar premieverdubbelingen noodzaken soms tot een wijziging (versobering) van de pensioenregeling. Dan zal de werkgever de OR hierover (moeten) benaderen en kan de OR de ogen hiervoor niet sluiten. Maar hoe ga je daar mee om?

Juridisch kader OR

Belangrijk is het “juridisch kader” voor de OR, zowel vanuit de WOR als vanuit de Pensioenwet.

WOR

Betekent de premiestijging dat er sprake is van “zwaarwegende economische redenen” (art. 27 WOR)? Is dat het geval? Dan “moet” (vrij vertaald) de OR wel instemmen met de wijziging, want anders doet de kantonrechter dat wel. Maar de OR kan die redenering juist ook omdraaien: als de werkgever niet kan aantonen dat de premiestijging “zwaarwegende economische redenen” met zich meebrengt, dan kan niet verlangd worden dat de OR “in strijd met de wet” instemt.

Pensioenwet

In veel pensioenregelingen is de zogenaamde “economische clausule” (art. 19 Pensioenwet) opgenomen. Leidt de premiestijging tot een “zwaarwichtig belang” voor werkgever, dan kan hij de pensioenregeling zelfs eenzijdig wijzigen. Werknemers hebben dan geen instemmingsrecht, maar de OR wel! Ook in dit geval zal een OR die wijziging toetsen op het voorgaande.

Tip

Het toetsen van de bedrijfseconomische positie van de werkgever is specialistenwerk. Pensioen Perspectief levert die toetsing, in samenwerking met specialisten zoals registeraccountants. Lees hier meer of neem vrijblijvend contact op.