We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Werkingssfeer Bedrijfstakpensioenfonds: wees op uw hoede.

28 april 2015

Veel bedrijven vallen niet onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds. Maar hoe te handelen als een bedrijfstakpensioenfonds dat wel stelt? 

Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfonds

De verplichting tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds(BPF) vloeit niet voort uit een CAO maar uit een zogenaamde “verplichtstellingsbeschikking”. Dat uitgebreide document (vast te stellen door de Minister van SZW) beschrijft precies welke ondernemingen in de branche verplicht moeten deelnemen aan het BPF. Zoals bouw, metaal,  zorg, etc.

Vaak is het niet duidelijk of een werkgever nu wel of niet verplicht moet deelnemen aan het BPF. Bijvoorbeeld omdat de activiteiten niet helemaal aansluiten bij de omschrijving in de verplichtstellingsbeschikking. Dat kan omdat uw bedrijf ook andere activiteiten verricht. Of omdat de aard van de activiteiten in de loop der jaren is gewijzigd.

Bedrijfstakpensioenfondsen willen claims van werknemers uitsluiten en nemen in geval van twijfel geen risico: u wordt aangeschreven! Een PBF gaat daarin  soms heel ver, zoals StiPP, het pensioenfonds voor de uitzendbranche. Dat leidde zelfs tot Kamervragen.

Tip 1: Check of uw bedrijf onder de werkingssfeer van een BPF valt! Neem met ons contact op voor een zogenaamd “werkingssfeer onderzoek”.

Wees voorzichtig in de communicatie

Soms wordt op beperkte aanwijzingen een verplichte deelname door het BPF verondersteld. Bijvoorbeeld uw KvK inschrijving. Dat is echter niet voldoende, het BPF dient te voldoen aan de zogenaamde “stelplicht en bewijslast” (art. 150 Rv.). Maar let op: als u op het eerste verzoek van het BPF uitgebreide informatie verschaft, dan helpt u juist het BPF om aan die stelplicht en bewijslast te voldoen. Sterker nog. Daarmee roept u (ongewenst) juist een verzwaarde stelplicht over uzelf af! Wees dus terughoudend en prudent bij de communicatie met het BPF.

Tip 2: Stelt een BPF dat u verplicht moet deelnemen? Raadpleeg eerst een deskundige alvorens hierop te reageren!

In hoofdzaak criterium

Een veelgebruikt criterium is het “in hoofdzaak” criterium.  Verricht u in hoofdzaak activiteiten die in de verplichtstellingsbeschikking zijn beschreven, dan is deelname aan het BPF verplicht. Maar ook dat is op meerdere manieren uit leggen, zie onderstaand voorbeeld uit de praktijk.

criterium (2)

Bij werkgever 2 viel 40 % van de werkzaamheden onder de verplichtstellingsbeschikking. Weliswaar meer dan de andere bedrijfsactiviteiten, maar toch minder dan 50 %, zo oordeelde de rechter. Van een verplichte deelname was daarom geen sprake!

Slottip

Het interpreteren van een verplichtstellingsbeschikking is één van onze specialismes.