We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Deadlines pensioenakkoord

11 juni 2020

Het pensioenakkoord heeft tot doel een volledige herziening van het pensioenstelsel. Twee belangrijke deadlines daarbij zijn 01-01-2021 en 01-01-2022. 

Het pensioenakkoord

Over het pensioenakkoord publiceren wij met regelmaat. Meer informatie is te lezen op onze speciale pagina laatste nieuws pensioenakkoord.

Er zijn twee belangrijke deadlines:

  • 01-01-2022: pensioenakkoord in wetgeving

De afspraken uit het pensioenakkoord moeten per die datum vertaald zijn in wetgeving. Daarover wordt op dit moment druk onderhandeld. Want volgens afspraak wordt voor het zomerreces de concrete uitwerking aan de Tweede Kamer gestuurd. Uiteraard houden wij u op de hoogte.

  • 01-01-2021: vertrekregeling, uitbreiding verlofsparen, opname ineens.

Per deze datum moeten deze regelingen in wetgeving verankerd zijn. Door het eerdere concept wetsvoorstel is er al veel duidelijk. Deze tweede deadline is in 2020 voor werkgevers van belang.

Mogelijkheden 01-01-2021

Vertrekregeling

De vertrekregeling stelt werknemers in staat om 3 jaar eerder te stoppen met werken. Hierover leest u meer in onze eerdere nieuwsbrief.

Eerder stoppen met werken is vaak in het belang van zowel de werkgever als de werknemer. Om de vertrekregeling vanaf 2021 toe te kunnen passen is het wel nodig om daar in 2020 afspraken over te maken. Daarom is in een aantal cao-principeakkoorden en cao-onderhandelingsresultaten de vertrekregeling al opgenomen.

Verlofsparen

De belastingdienst verruimt de grenzen. Het concept wetsvoorstel geeft hierover al duidelijkheid. Het maximum voor verlofsparen wordt uitgebreid van 50 naar 100 weken. Daarmee kan de werknemer bijvoorbeeld 2 jaar eerder stoppen met werken.  Vaak is in de arbeidsvoorwaarden het verlofsparen gemaximeerd. Om het nieuwe maximum vanaf 2021 toe te kunnen passen is het nodig om daar in 2020 afspraken over te maken.

Opname ineens

Op de pensioendatum mag 10% van de waarde van het pensioen ineens worden opgenomen. In het concept wetsvoorstel zijn de voorwaarden opgenomen. Deze deadline is met name van belang voor de pensioenuitvoerders.  Volg t.z.t. wel nauwgezet hoe uw pensioenuitvoerder deze mogelijkheid communiceert.

Actie

Onderzoek in 2020 de wenselijkheid en de (on)mogelijkheden tot het instellen van een vertrekregeling en de uitbreiding van het verlofsparen per 01-01-2021. Betrek daar ook de OR bij.  Wij helpen u graag. Neem gerust met ons contact op.