We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!

Knelpunten in partnerpensioen? Wacht niet op uniformering partnerpensioen.

29 april 2021

Het partnerpensioen zoals we dat nu kennen heeft knelpunten. Daardoor lopen werknemers (en werkgevers) risico’s. In het pensioenakkoord is daarom een uniformering  van het partnerpensioen afgesproken. Maar wacht daar als OR niet op: zet (de knelpunten van) het partnerpensioen nú op de agenda.

Knelpunten in het partnerpensioen

Er zijn 3 belangrijke knelpunten in het huidige partnerpensioen:

A         geen ANW uitkering

Het partnerpensioen in de pensioenregeling veronderstelt (door toepassing van de “franchise”) dat de nabestaande ook recht heeft op een ANW-uitkering. Maar dat is vaak niet het geval omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Bijvoorbeeld als er geen kinderen beneden 18 jaar zijn. De nabestaande mist daardoor vaak de ANW-uitkering (ca. € 16.000,– per jaar).

B         voorwaarden partnerschap

Samenwonende partners komen ook in aanmerking voor een partnerpensioen. Maar dan moet wel aan de voorwaarden voor “partnerschap in de zin van de pensioenregeling” zijn voldaan. En die voorwaarden verschillen per pensioenregeling. Enkele voorwaarden uit de praktijk:

  • Samenwonen
  • Samenwonen + een samenlevingsovereenkomst
  • Samenwonen + een notariële samenlevingsovereenkomst
  • Samenwonen + melding bij de werkgever/pensioenuitvoerder

Het komt geregeld voor dat samenwoners (net) niet aan de voorwaarden voldoen, waardoor de nabestaande geen recht heeft op een partnerpensioen!

C         opbouw of risicopartnerpensioen

Een opbouwpartnerpensioen blijft verzekerd na einde van de deelneming, een risicopartnerpensioen niet. Beide vormen komen voor, ook combinaties. Vaak is het de werknemer niet bekend welke vorm van toepassing is. Is het partnerpensioen nog wel verzekerd als de werknemer uit dienst treedt of pensioneert? Het komt geregeld voor dat de nabestaande (bij overlijden) of de werknemer (bij pensionering) tegen (forse) pensioentekorten aanloopt!

Partnerpensioen in het nieuwe pensioenstelsel

In het pensioenakkoord is afgesproken dat het partnerpensioen in álle pensioenregelingen wordt geüniformeerd. Die uniformering zal in de meeste gevallen samenvallen met de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. De planning is dat die overstap vanaf 01-01-2022 en uiterlijk 01-01-2026 gemaakt wordt.

Knelpunten nu aanpakken

Zitten er knelpunten in het huidige partnerpensioen? Wacht dan niet op de uniformering stráks maar bespreek die knelpunten nú.  Om zodoende te voorkomen dat er werknemers (en nabestaanden) tussen wal en schip vallen. Dat is ook in het belang van de werkgever. Denk aan (al dan niet terechte) claims. Zo kan een (vrijwillige) ANW-hiaatverzekering het eerste knelpunt eenvoudig oplossen tegen geringe kosten. En wat de andere knelpunten betreft: goede informatie aan werknemers is al een belangrijke stap om risico’s te beperken.

Tips voor de OR

  • Onderzoek het partnerpensioen op eventuele knelpunten, zoals “niet aangemelde samenwoners”;
  • Bespreek met de werkgever hoe die evt. knelpunten kunnen worden opgelost. En ook hoe werknemers hiervoor worden geïnformeerd.
  • Stuit je op onduidelijkheden m.b.t. het partnerpensioen? Wij helpen de OR graag.