We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

10-10-2019: Afspraak pensioenkorting niet voldoende?

In het pensioenakkoord is een afspraak gemaakt die ervoor zorgt dat pensioenfondsen minder snel de pensioenen hoeven te korten. Er is immers een kans op pensioenkorting bij veel pensioenfondsen omdat “er te weinig in kas” is. Actueel is de vraag of die afspraak in het pensioenakkoord dat risico wel voldoende dicht. Dat zit als volgt.

Pensioenakkoord en dekkingstekort

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er minder strenge regels gelden als het gaat om het dekkingstekort. Is de dekkingsgraad gedurende 5 jaren continu beneden de grens van 105 %? Dan moest het pensioenfonds de pensioenen korten. Die grens is in het pensioenakkoord verlaagd tot 100%. Het resultaat is dat pensioenfondsen de pensioenen óf niet óf minder hoeven te korten.

Pensioenakkoord en hersteltekort

In het pensioenakkoord is geen afspraak gemaakt over het hersteltekort. Van een hersteltekort is sprake als naar verwachting de dekkingsgraad van het pensioenfonds niet binnen 10 jaren toegroeit naar het Vereiste Eigen Vermogen. Is de dekkingsgraad lager dan (gemiddeld) ca. 90 %? Dan is die kans op herstel uitgesloten en moet het pensioenfonds korten. Door nieuw rekenregels ligt die kritische dekkingsgraad  nu op (gemiddeld) ca. 96 %. Met andere woorden, er is eerder sprake van een hersteltekort. Daarom neemt de kans op korting toe.

Hoe nu verder?

Het is niet duidelijk wat dit betekent. Komt er een aanvullende afspraak met minder strenge regels als het gaat om het hersteltekort? Wij houden u op de hoogte. Meer weten? Lees onze speciale nieuwsbrief over dit onderwerp.

Partnerpensioen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat het partnerpensioen wordt gewijzigd. O.a. is het doel meer uniformiteit, zodat er geen nabestaanden tussen wal en schip vallen. Maar de afspraak is ook dat het partnerpensioen anders van opzet en uitvoering wordt.

Het partnerpensioen is nu een levenslange uitkering t.b.v. de nabestaande. De hoogte is gekoppeld aan het salaris en de diensttijd van de werknemer.

Eén van de voorgestelde varianten is inmiddels bekend. Samengevat:

  • De levenslange uitkering wordt vervangen door een eenmalige uitkering;
  • De hoogte van die uitkering is gelijk aan een aantal (5?) jaarsalarissen;
  • De nabestaande kan die uitkering ineens opnemen of uitsmeren in de vorm van een levenslange uitkering.

Verdere details zijn nog niet bekend. En er komen nog meer varianten. Meer weten? Raadpleeg dan regelmatig deze nieuwspagina

Projectstructuur pensioenakkoord

Het pensioenakkoord is een “mega operatie”. Daarom is er ook een forse projectstructuur opgezet. Die ziet er samengevat als volgt uit:

I               het bestuurlijk overleg: de minister en de top van werkgevers- en werknemersorganisaties

II              de stuurgroep: hier vindt de besluitvorming plaats

III             de voorbereidingsgroep: die levert adviezen ter besluitvorming aan de stuurgroep

IV            de technische werkgroepen: hier worden (met deskundigen) de onderdelen van het pensioenakkoord uitgewerkt.

Het spreekwoord luidt: een goed begin is het halve werk. We hopen dat deze gedegen  projectstructuur daarvan een voorbeeld is.

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?