We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

11-05-2021: herziening pensioenstelsel wordt 1 jaar uitgesteld

In zijn brief van 10-05-2021 heeft (demissionair) Minister Koolmees  bericht dat de beoogde inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-1-2022 naar 01-01-2023.

Samengevat:

  • De inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023;
  • De transitieperiode verschuift ook. De uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2026 naar 01-01-2027;
  • Om onnodige pensioenkortingen te voorkomen is Koolmees van plan om (na 2020 en 2021) ook voor 2022 de kortingsregels te versoepelen;
  • De uniformering van het partnerpensioen wordt niet gegoten in een apart wetsvoorstel en zal dus in het uitgestelde wetsvoorstel worden opgenomen;
  • De vertrekregeling is al per 01-01-2021 in wetgeving gegoten. De brief meldt niet dat deze tijdelijke regeling verlengd wordt. De uiterste datum om toe te treden tot een vertrekregeling blijft dus 31-12-2025.

 Let op:

  • De brief gaat niet in op het overgangsrecht. Het lijkt ons logisch dat ook dit overgangsrecht met 1 jaar wordt verlengd zodat de overgangsregeling (onder voorwaarden!) kan worden toegepast op bepaalde “op 31-12-2022 bestaande” pensioenregelingen. NB: dit is dus nog niet zeker!

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?