We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

12-01-2021: Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU verlofsparen aangenomen door Eerste Kamer

De datum 01-01-2021 is niet gehaald. Maar uiteindelijk heeft de Eerste Kamer op 12-01-2021 ingestemd met dit wetsvoorstel dat voortvloeit uit het pensioenakkoord. Met daarbij een “toezegging”  door  Minister Koolmees.

INHOUD WETSVOORSTEL

Het wetsvoorstel bestaat uit 3 onderdelen. Die zijn hieronder samengevat. Door te klikken op de link krijgt u extra informatie.

  • Bedrag ineens: voortaan mag tot 10 % van de waarde van het pensioen ineens opgenomen worden;
  • Vertrekregeling: werknemers kunnen eerder stoppen met werken zonder dat de bijdrage van de werkgever wordt belast met een RVU – heffing (regeling vervroegde uittreding)
  • Verlofsparen: Het sparen van bovenwettelijk verlof wordt uitgebreid van 50 tot 100 weken. O.a. met als doel dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken.

LET OP

  • Er gelden allerlei voorwaarden!  Dus klik op de links (zie hiervoor) of kijk op de pagina kernbegrippen
  • Het bedrag ineens kende een invoeringstermijn tot 01-01-2022. Koolmees heeft nu toegezegd dat die termijn wordt verlengd tot 01-01-2023.  Tot die datum is er dan tijd om de regeling minder complex en makkelijker uitvoerbaar te maken.
  • In de praktijk zijn er al vertrekregelingen ingevoerd per 01-01-2021. Daarvoor geldt een aparte fiscale behandeling omdat de Eerste Kamer op dat moment nog niet had ingestemd. Wij helpen u graag met de details.

TIP

  • Voor zowel werkgevers als werknemers zijn de nieuwe regels van belang.  O.a. in het kader van duurzame inzetbaarheid. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie en zet de onderwerpen op de agenda van het overleg. Dit is dus een tip voor o.a. werkgevers, HR en ondernemingsraden.
  • Het toepassen van de nieuwe regels vergt maatwerk. Daarbij zijn wij u graag van dienst. Neem met ons contact op als u meer wilt weten over onze dienstverlening.

KORTINGEN BIJ PENSIOENFONDSEN GROTENDEELS VAN DE BAAN

In het kader van het pensioenakkoord is afgesproken dat de kortingsregels voor pensioenfondsen worden versoepeld. Er wordt immers (uiterlijk 01-01-2026) overgestapt op een nieuw pensioenstelsel.

Voor het jaar 2020 had Minister Koolmees die kortingsregels al versoepeld. Ook voor 2021 heeft Minister Koolmees die versoepeling toegepast. Zie de brief van 16-12-2020.

Een belangrijke voorwaarde voor toepassing van die versoepeling is dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds eind 2020 niet lager mag zijn dan 90%.

OVERZICHT KORTINGEN PENSIOENFONDSEN

De pensioenfederatie heeft een (voorlopig) overzicht opgesteld.  Dat overzicht meldt per pensioenfonds de dekkingsgraad eind 2020. En ook wordt de kans op korting gemeld.

Let op: het is een voorlopig overzicht. De besturen van de pensioenfondsen moeten formeel nog een besluit nemen tot het wel of niet korten van pensioen. Raadpleeg met regelmaat de website van uw pensioenfonds.

OVERGANGSREGELING PENSIOENAKKOORD

Het pensioenakkoord betekent een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel. Essentieel is dat álle pensioenregelingen wijzigen in een beschikbare premieregeling die wordt gebaseerd op een leeftijdsonafhankelijk vlakke premie. Daartoe is  op 16-12-2020 het concept Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen gepubliceerd. Belangrijk is o.a. de daarin opgenomen overgangsregeling. Die overgangsregeling kan worden toegepast op de hierna volgende “op 31-12-2021 bestaande” pensioenregelingen:

  • Beschikbare premieregeling met een progressieve beschikbare premie (ongeacht de uitvoerder);
  • Middelloonregeling met een progressieve premie (alleen indien uitgevoerd door een verzekeraar).

Samengevat betekent het overgangsrecht dat voor deze regelingen ook na 01-01-2026 de progressieve premie mag worden voortgezet c.q. worden toegepast voor bestaande deelnemers.

Tip: gebruik van de overgangsregeling beperkt nadelige pensioengevolgen en voorkomt compensatieregelingen.

Extra tip: Voor middelloonregelingen die worden uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds of algemeen pensioenfonds geldt deze overgangsregeling niet. Tenzij vóór 2022  wordt overgestapt op een beschikbare premieregeling! Een optie die zeker verkend moet worden, zowel door ondernemingsraden als werkgevers. Lees meer over deze speciale tip door te klikken op ondernemingsraad of werkgever.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?