We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

6-1-2021: Wetsvoorstel bedrag ineens RVU en verlofsparen aangenomen door de Tweede Kamer

Op 17-11-2020 heeft de Tweede Kamer het “Wetsvoorstel bedrag ineens RVU en verlofsparen aangenomen. In deze wet zijn 3 afspraken uit het pensioenakkoord opgenomen. Die afspraken moeten per 01-01-2021 in wetgeving zijn geconcretiseerd: 

  • Keuzemogelijkheid opname bedrag ineens (tot 10% van de waarde van het pensioen);
  • De vertrekregeling (eerder stoppen met werken zonder RVU boete);
  • Uitbreiding verlofsparen (van 50 naar 100 weken).

Voor meer informatie zie onze samenvatting pensioenakkoord.

Belangrijke uitbreiding opname ineens

Bij de instemming door de Tweede Kamer is een belangrijke wijziging betrokken. Dat betreft een uitbreiding van de regeling “opname ineens”. De reden daarvan is de volgende.

Met de regeling “opname ineens”  mag voortaan maximaal 10 % van de waarde van het pensioen ineens opgenomen worden. Die uitkering wordt progressief belast. Maar, de belastingdruk is voor degene die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt lager dan voor degene die nog niet die leeftijd heeft bereikt. Kortom, als het pensioen ingaat voor de AOW-gerechtigde leeftijd wordt een opname ineens zwaarder belast. Daarom is nu afgesproken dat in die gevallen de opname ineens uitgekeerd mag worden in de maand februari van het jaar volgend op het jaar dat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Dat is dus fiscaal aantrekkelijk.

Let op: er gelden voorwaarden. Daar komen we in onze nieuwsbrieven nog op terug.

Aangenomen moties

Er zijn ook enkele moties aangenomen die van belang zijn voor de praktijk, o.a.:

  • Verlofsparen: onderzocht wordt of werkgevers de gespaarde verlofdagen ook extern kunnen onderbrengen;
  • Pensioen ZZP’er: er worden experimenten gefaciliteerd die de pensioenopbouw door zelfstandigen bevorderen;
  • Zware beroepen: in het voorjaar van 2021 wordt onderzocht in hoeverre werknemers met een zwaar beroep/klein pensioen ook daadwerkelijk eerder kunnen stoppen met werken.

Vervolgstappen

Het Wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer. Wij houden u op de hoogte. De planning is immers dat een en ander per 01-01-2021 moet ingaan.

Herziening pensioenstelsel

De andere afspraken in het pensioenakkoord betekenen een ingrijpende herziening van het pensioenstelsel. De planning is dat hiertoe eind 2020 een (concept) wetsvoorstel ter consulatie wordt gepubliceerd. Wij houden u op de hoogte.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?