We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioenontslagbeding: duidelijkheid gewenst!

29 april 2021

Het verschil tussen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd heeft gevolgen voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Vaak is overeengekomen dat die arbeidsovereenkomst eindigt (het zogenaamde pensioenontslagbeding) op de “pensioenleeftijd”. Is dat dan de AOW- of de pensioenrichtleeftijd? Duidelijkheid is gewenst om problemen te voorkomen. 

AOW- en pensioenrichtleeftijd niet gelijk

De AOW-leeftijd is anno 2021 het 66e jaar en 4 maanden. De pensioenrichtleeftijd is het 68e jaar. Die zijn nu dus niet gelijk.  Als gevolg van het pensioenakkoord is de stijging van de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd weliswaar niet meer “1 op 1” gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Maar dat doet aan het verschil niets af. Ook in de toekomst zullen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd nagenoeg altijd verschillen. Dat maakt deze figuur duidelijk.

Pensioenontslagbeding

Is er geen pensioenontslagbeding? Dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Maar vaak is expliciet vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst op een bepaald moment eindigt: het zogenaamde pensioenontslagbeding. In de meeste CAO’s is bijvoorbeeld het pensioenontslagbeding gebaseerd op de AOW-gerechtigde leeftijd.

Praktijkproblemen pensioenontslagbeding

In de praktijk komen met regelmaat problemen voor. Dat blijkt ook uit de jurisprudentie. Vaak voorkomende problemen zijn bijvoorbeeld:

  • AOW-leeftijd of pensioenrichtleeftijd? Vaak is vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de “pensioenleeftijd”. Maar ja, wat is dan die leeftijd? De werknemer die bij het bereiken van de AOW-leeftijd wil doorwerken zal stellen dat de pensioenrichtleeftijd (68 jaar) is bedoeld;
  • Pensioenreglement bepalend? Op grond van de wet kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, tenzij… een andere leeftijd is overeengekomen. De werknemer die wil doorwerken kán stellen dat inderdaad een andere leeftijd is overeengekomen. Namelijk de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar in het pensioenreglement;
  • Pensioenontslagbeding nog steeds op 65e jaar? Het komt vaak voor dat in (oude) arbeidsovereenkomsten het pensioenontslagbeding niet is aangepast aan de stijging van de AOW-leeftijd.  Zo’n pensioenontslagbeding is dan in strijd met gelijke behandelingswetgeving.  De werkgever die van zo’n beding gebruik maakt zegt feitelijk in strijd met de wet de arbeidsovereenkomst op. Illustratief is de uitspraak van Rechtbank Den Haag d.d. 25-02-2021. Daarin werd de werkgever (een advocatenkantoor …) tot een transitie- en een schadevergoeding veroordeeld!

Tips voor werkgevers en HR

  • Controleer het pensioenontslagbeding dat nu wordt toegepast. Is dat expliciet en voldoende duidelijk geformuleerd?
  • Onderzoek of in oude arbeidsovereenkomsten het pensioenontslagbeding wel is geactualiseerd aan de stijging van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Vragen? Wij helpen u graag.