Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioen nieuws werkgevers

Premiestaffels: het mag ook “ietsje” meer zijn… - augustus 26, 2021

Veel pensioenregelingen zijn gebaseerd op het systeem beschikbare premieregeling. Er kan gekozen worden uit verschillende premiestaffels. Dat komt door de actuele lage marktrente. Maar die lage marktrente vraagt ook de aandacht van werkgevers en HR.

(meer…)

Levensloopregeling nadert einde - augustus 26, 2021

Het overgangsrecht eindigt per 01-01-2022.  De datum 01-11-2021 geldt als fictief genietingsmoment. Soms is een fiscaal vriendelijke pensioenoplossing passend. Wel belangrijk om daar ruim vóór 01-11-2021 even naar te kijken. Want het gaat naar schatting om totaal € 1,5 tot € 2  miljard. Gemiddeld grofweg € 40.000,– per werknemer!

(meer…)

Vertrekregeling: mag het ietsje minder zijn…? - augustus 26, 2021

De vertrekregeling is vanaf 01-01-2021 mogelijk. De grenzen van die regeling zijn duidelijk. Maar die grenzen hoeven niet persé te worden opgezocht. Met andere woorden: ja, de vertrekregeling mag ook ietsje minder zijn. Dat kon de realisatie ervan wel eens ten goede komen. Weliswaar neemt het aantal “oudere” werknemers dat doorwerkt toe. Maar voor een deel van de werknemers is juist “eerder stoppen met werken” belangrijk. 

(meer…)

Vertrekregeling: een goed middel maar wat zijn de (WW)bijwerkingen? - april 29, 2021

De vertrekregeling is een probaat middel om eerder te stoppen met werken. Maar heeft de deelnemer aan een vertrekregeling ook recht op WW? Met andere woorden, wat zijn de WW-bijwerkingen?

(meer…)

Pensioenontslagbeding: duidelijkheid gewenst! - april 29, 2021

Het verschil tussen de AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd heeft gevolgen voor het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.  Vaak is overeengekomen dat die arbeidsovereenkomst eindigt (het zogenaamde pensioenontslagbeding) op de “pensioenleeftijd”. Is dat dan de AOW- of de pensioenrichtleeftijd? Duidelijkheid is gewenst om problemen te voorkomen. 

(meer…)