Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Pensioen nieuws werkgevers

Knelpunten in partnerpensioen? Wacht niet op uniformering partnerpensioen. - april 29, 2021

Het partnerpensioen zoals we dat nu kennen heeft knelpunten. Daardoor lopen werknemers en werkgevers risico’s. In het pensioenakkoord is daarom een uniformering  van het partnerpensioen afgesproken. Maar wacht daar niet op: pak nú die knelpunten aan om die risico’s te beperken.

(meer…)

Automatische waardeoverdracht > werkgevers moeten automatisch bijbetalen! - april 29, 2021

Kleine pensioenen opgebouwd bij oude werkgevers moeten niet verloren gaan en worden daarom automatisch overgedragen naar de actuele pensioenregeling van de werknemer. Maar dat leidt in een aantal gevallen tot een bijbetalingsverplichting voor die oude werkgevers!

(meer…)

Variabel pensioen actueel - maart 1, 2021

De actuele lage rentestand leidt tot een lage pensioenuitkering. Dat maakt de keuze tussen een (lager) vast pensioen of een (hoger) variabel pensioen heel actueel.

(meer…)

Collectieve waardeoverdracht - maart 1, 2021

Het komt geregeld voor dat er na verloop van tijd van pensioenuitvoerder wordt gewisseld. Maar wat gebeurt er dan met het pensioen dat is opgebouwd bij de oude pensioenuitvoerder? Overdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder kán interessant zijn. Maar let wel op! Dat doet de AFM inmiddels ook.

(meer…)

Overgangsregeling pensioenakkoord - maart 1, 2021

Volgens de planning wordt uiterlijk 01-01-2026 overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. Dat lijkt ver weg. Maar de overgangsregeling vraagt nú actie van werkgevers en HR…

(meer…)