We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

CAO loonindex

NB: Rood gekleurde gegevens zijn voorlopig.

De CAO loonindex wordt uitgedrukt  als een stijgingsfactor ten opzichte van het loonniveau in een referentiejaar. Onderstaand zijn de loonindices opgenomen voor referentiejaren 2000 en 2010.

Referentiejaar 2010:

Maand20202019201820172016201520142013201220112010
januari116,8113,5111,2109,2107,7105,7104,3103,4101,9100,799,8
februari116,9113,7111,2109,2107,7105,7104,3103,5102,0100,899,8
maart117,0113,8111,3109,2107,7 105,8104,4103,5102,1100,899,8
april117,2114,2111,3109,3107,9 105,9104,5103,5102,3100,999,9
mei117,2114,2111,4109,4 107,9106,0104,5103,5102,3100,999,9
juni117,5114,4111,5 109,4107,9106,0104,5103,6102,4100,999,9
juli118,6115,1112,2109,9108,4106,3104,7103,8102,7101,3100,1
augustus118,7115,2112,3110,1 108,5 106,3104,8103,8102,9101,4100,1
september118,7115,3112,4110,1108,5 106,4104,8103,9102,9101,4100,2
oktober115,4112,6110,2108,5 106,5105,0103,9103,0101,5100,2
november115,5112,6110,2 108,5106,5105,0103,9103,0101,5100,2
december115,7112,6110,2108,5 106,7105,0104,0103,0101,6100,2
gemiddeld117,62114,67111,88109,70108,14106,22104,65103,69102,54101,14100,0

Referentiejaar 2000:

Maand2014201320122011201020092008200720062005200420032002
januari132,5131,2129,5127,9126,6124,7120,5117,1115,1112,9112,2110,3106,7
februari132,5131,3129,6128,0126,6124,9120,7117,2115,2113,0112,3110,4106,9
maart132,6131,3129,6128,0126,7125,1120,9117,2115,3113,1112,4110,6107,1
april132,7131,4129,9128,1126,7125,3121,6117,5115,6113,2112,5110,9107,6
mei132,7131,4129,9128,1126,8125,4121,7117,6115,6113,1112,6111,0107,7
jun132,8131,5130,0128,1126,8125,5122,2117,9115,7119,2112,6111,1107,9
juli133,0131,7130,5128,6127,1125,7122,9118,5116,0113,4112,6111,6108,7
augustus133,3131,7130,6128,7127,1125,7123,1118,8116,0113,6112,6111,6108,8
september133,3131,8130,7128,7127,2125,8123,1118,8116,1113,6112,6111,7108,9
oktober133,6131,9130,8128,9127,2126,0123,2118,9116,1113,6112,6111,7109,1
november133,6131,9130,8128,9127,2126,0123,2118,9116,1113,7112,6111,8109,2
december132,0130,8128,9127,3125,9123,2118,9116,2113,7112,6111,9109,3
gemiddeld132,96131,59130,23128,41126,94125,50122,19118,11115,75113,34112,52111,22108,16
De impact van veranderingen en ontwikkelingen op het bedrijfspensioen? Klik hier

Referentiejaar 2000 vervolg

Maand20012000
januari102,498,5
februari102,598,6
maart102,798,9
april103,699,3
mei104,099,4
juni104,499,7
juli105,2100,5
augustus105,2100,7
september105,2100,9
oktober105,6101,1
november105,6101,1
december105,6101,2
gemiddelde104,3399,99

Deze indexcijfers zijn eveneens afkomstig van het CBS.

De in de tabel renten, rendementen en indexcijfers voor de pensioenadviespraktijk opgenomen prijsindex betreft de Consumentenprijsindex voor alle huishoudens.

Voor de volledigheid zij vermeld dat het CBS tevens de (deel)indexcijfers publiceert van werknemersgezinnen. Tevens zijn afgeleide indexcijfers beschikbaar. Bij de afgeleide indexcijfers zijn de invloeden van wijzigingen van belastingtarieven geëlimineerd. Deze afgeleide indexen zijn (tot nog toe) lager.

De consumentenprijsindexen zijn in 1995 op 100 gesteld. In 2003 zijn de consumentenprijsindexen per 1-1-2000 wederom op 100 gesteld omdat de berekeningswijze is aangepast. Voor de berekening van de inflatie vanaf 1-1-2003 worden nieuwe indexcijfers gebruikt. Voor de berekening van de inflatie vóór 2003 gelden de oude indexcijfers als basis.

Deze cijfers kunnen na eerste publicatie naderhand door het CBS (definitief) worden bijgesteld.
De cijfers in de roodgekleurde cellen zijn voorlopig.

De in de tabel renten, rendementen en indexcijfers voor de pensioenadviespraktijk opgenomen loonindex betreft de index CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen.

De voorlopige cijfers worden doorgaans met een maand vertraging gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen zijn mogelijk.

De CAO-lonenindexen zijn in 2000 op 100 gesteld. In 2014 zijn de CAO-lonenindexen per 1-1-2010 wederom op 100 gesteld omdat de berekeningswijze is aangepast. Voor de berekening van de inflatie vanaf 1-12-2014 worden nieuwe indexcijfers gebruikt. Voor de berekening van de inflatie vóór 1-12-2014 gelden de oude indexcijfers als basis.

Deze cijfers zijn vooralsnog voorlopig en kunnen naderhand door het CBS (definitief) worden bijgesteld. De cijfers in de roodgekleurde cellen zijn voorlopig.

De prijs- en loonindex zijn voor de adviespraktijk van belang bij de bepaling van de periodieke verhogingen van ingegane pensioenen, indien is toegezegd dat deze waarde- (prijs) en/of welvaartsvast (loon) zullen worden gehouden.
Voorts zijn deze cijfers van belang bij de indexatie van andere periodieke uitkeringen, voor de financiële planning, et cetera.

De jaarlijkse loon- en prijstijging is als volgt berekend.
((gemiddeld indexcijfer jaar x : gemiddeld indexcijfer jaar x-1 ) -1) x 100 =


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!