We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Fiscale marktrente

Maand  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 januari 0,2 0,0 -0,3 0,2 0,6 1,3 1,3 2,1 2,2 3,2 3,9
 februari 0,1 0,0 -0,3 0,2 0,5 1,3 1,2 2,0 2,2 3,2 3,6
 maart 0,1 0,0 -0,3 0,3 0,4 1,3 1,2 1,9 2,2 3,1 3,4
 april 0,1 0,0 -0,3 0,2 0,3 1,4 1,2 1,8 2,2 3,0 3,4
 mei 0,0 0,0 -0,3 0,1 0,2 1,5 1,2 1,8 2,2 2,9 3,4
 juni 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,2 1,4 1,2 1,8 2,2 2,8 3,3
 juli -0,1 0,0 -0,3 0,0 0,2 1,3 1,2 1,6 2,2 2,6 3,3
 augustus -0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,2 1,1 1,2 1,5 2,2 2,4 3,3
 september -0,3 0,0 -0,1 -0,2 0,2 1,0 1,2 1,4 2,4 2,3 3,3
 oktober 0,0 0,0 -0,3 0,2 0,9 1,2 1,4 2,5 2,3 3,3
 november 0,2 0,0 -0,3 0,2 0,8 1,3 1,4 2,2 2,2 3,3
 december 0,2 0,0 -0,3 0,2 0,7 1,3 1,3 2,1 2,2 3,2
 Gemiddeld -0,01 0,03 -0,20 -0,02 0,28 1,17 1,23 1,67 2,23 2,68 3,39
Inzicht in het bedrijfspensioen? Klik hier

De fiscale marktrente mag worden toegepast in gevallen waarin bij de bepaling van de contante waarde van een verplichting het begrip marktrente een rol speelt (o.a. fiscale backservice).

Let op: Indien gewaardeerd moet worden conform art. 9b wet IB 1964, geldt een minimale rekenrente van 4%.
Let op: Voor gebroken en korte boekjaren gelden bijzondere regels.

Van 1985 tot en met 2003 werd de fiscale marktrente afgeleid van het CBS-rendement.
Dit rendement werd volgens de berekeningswijze als vermeld in de Resolutie van 30 januari 1991, V-N 1991/462, maandelijks afgerond op een geheel getal.

Bij Besluit van 18 februari 1999, nr. DB99/2 is de hiervoor vermelde resolutie ingetrokken en is bepaald dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 1999 als fiscale marktrente vastgesteld wordt:

Het laagste van het maandelijkse c.b.s.-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.

Vanaf 1-1-2004 wordt de fiscale marktrente afgeleid van het u-rendement.
Bij Besluit van 11 maart 2004, nr. CPP2004/517M is het hiervoor Besluit van 18 februari 1999 komen te vervallen en is bepaald dat met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 als fiscale marktrente vastgesteld wordt:

Het laagste van het maandelijkse u-rendement uit de laatste negen maanden van het boekjaar, naar beneden afgerond op één cijfer achter de komma, waarbij het in enig boekjaar toe te passen percentage niet meer dan één punt hoger zal zijn dan het in het daaraan voorafgaande boekjaar toegepaste percentage.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen? Neem contact met ons op!