We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Pensioen en reorganisatie

Reorganisatie

Reorganisaties, outsourcing, etc. doen zich ook voor bij de overheid, zoals gemeentes. De gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van de aard van de “reorganisatie”. Soms gaan de arbeidsvoorwaarden mee over, soms deels, soms niet. Voor “pensioen” gelden zelfs speciale wettelijke regels die moeten worden toegepast. De praktijk wijst uit dat bij een reorganisatie veel aandacht wordt besteed aan de gevolgen voor allerlei arbeidsvoorwaarden. Maar niet als het gaat om de arbeidsvoorwaarde ABP pensioen.

Pensioen en reorganisatie

Ook bij een ABP pensioenregeling kunnen de gevolgen voor het pensioen bij een reorganisatie groot zijn. Bijvoorbeeld:

  • Er wordt een andere pensioenregeling van toepassing. Is die wel gelijkwaardig met het ABP pensioen.
  • Door het eindigen van de deelname bij het ABP pensioen kán een deel van het partnerpensioen wegvallen. Dat komt omdat tussen 1999 en 2018 het partnerpensioen niet is opgebouwd maar verzekerd is op “risicobasis”.
  • Vertrek bij het ABP betekent dat het VPL pensioen vervalt;
  • En vertrek kan ook (grote) gevolgen voor de ABP overgangsregelingen.

Kortom, betrek bij een reorganisatie ook de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarde ABP pensioen.

Rol OR

Bij een reorganisatie speelt de medezeggenschap een rol. Zoals vakbonden, het Lokaal Overleg (LO) of de OR (ondernemingsraad). Per geval moet bekeken worden hoe de medezeggenschap bij een reorganisatie wordt betrokken. In het algemeen: de OR heeft m.b.t. “reorganisaties” een adviesrecht op grond van art. 25 Wet op de Ondernemingsraden.  Het is van belang dat de OR bij zijn advies ook de gevolgen voor de arbeidsvoorwaarde pensioen betrekt. Raadpleeg in dat geval een deskundige. Meer weten? Neem dan met ons contact op.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?