We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Samenvatting ABP pensioenregeling

Systeem ABP pensioenregeling

De ABP pensioenregeling betreft een zogenaamde middelloonpensioenregeling. Onderstaande een vereenvoudigd plaatje van een middelloon pensioenregeling. 

Inhoud ABP pensioenregeling.

Het ABP pensioenreglement telt maar liefst 143 pagina’s.  In onderstaande tabel is het ABP pensioenreglement  (cijfers 2020) samengevat in één overzicht. 

Onderdeel Omschrijving
Pensioengevend loon Salaris en toelagen excl. (o.a.) onkostenvergoedingen, jubileumuitkeringen, variabel overwerk, etc. met maximum ad. € 110.111,–
Franchise € 11.350 : pensioensalaris lager dan € 42.061,21
€ 14.200 : pensioensalaris hoger dan € 42.061,21
Pensioengrondslag Pensioengevend inkomen minus Franchise
Opbouwpercentage 1,701%: pensioengevend loon lager dan € 42.061,21
1,875%: pensioengevend loon hoger dan € 42.061,21
Partnerpensioen bij overlijden
na pensioendatum
vanaf 2018 : 70% van opgebouwde ouderdomspensioen
voor  2018 : dienstjaar-afhankelijk percentage van ouderdomspensioen
Partnerpensioen bij overlijden
voor pensioendatum
vanaf 2018: 70% van opgebouwde ouderdomspensioen
voor  2018 : dienstjaar-afhankelijk percentage van ouderdomspensioen
Wezenpensioen 14%  van ouderdomspensioen (verdubbeling bij wezen)
Financiering partner- en wezenpensioen bij overlijden voor pensioendatumOver periode van 1-7-1999 tot 1-1-2018 op risicobasis en ervoor en vanaf 1-1-2018 op opbouwbasis.
Arbeidsongeschiktheidspensioen tot    max. dagloon: 10% x AO percentage x maximum dagloon
vanaf max. dagloon: 80% x AO percentage x (dagloon – maximum dagloon)

Het spreekt voor zich dat hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. Neem op grond van deze informatie geen beslissingen. Neem voor vragen met ons contact op.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?