Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Uw coach bij wijziging pensioen

Pensioen en ondernemingsraad, regelmatig onderwerp van overleg met de werkgever. Immers, de pensioenwereld staat niet stil.  Enkele voorbeelden: pensioenfondsen liquideren of pensioencontracten eindigen, de AOW- en de pensioenleeftijd stijgen, de pensioenopbouw wordt versoberd en de pensioenlasten stijgen. Bij fusies & overnames kan de pensioenregelingen wijzigen. Als de onderneming  in zwaar weer verkeert komt de pensioenregeling onder druk. Ten slotte is er de trend om over te stappen van een DB naar een DC pensioen.  Of de overstap van een verzekeraar naar een Algemeen Pensioenfonds (APF). 

En heel actueel is het pensioenakkoord. Daardoor wijzigen alle pensioenregelingen, ongeacht de pensioenuitvoerder. Die wijzigingen komen (vaak, maar niet altijd) op het bordje van de OR te liggen

In veel gevallen heeft de OR instemmingsrecht bij wijziging pensioen. Wij geven inzicht in de rechten van jouw OR. Ook maken we duidelijk wat de gevolgen van een wijzing zijn en checken de cijfers. Dat doen we o.a. door het effect op de pensioenopbouw in beeld te brengen.

Naast pensioenkennis is ook het pensioenproces van belang. Als coach begeleiden wij de OR in het overleg met de bestuurder. Samen met de OR stellen we de kaders en randvoorwaarden op, bepalen de juridische (on)mogelijkheden en  zijn (mede)gesprekspartner in het overleg met de bestuurder.

Triple A – Pensioen Perspectief heeft een zeer ruim ervaring in het coachen van OR’n als het gaat om wijziging pensioen en ondernemingsraad. Dat blijkt o.a. uit onze publicatie  (samen met de Vrije Universiteit) naar de rol en de rechten van de OR bij pensioen.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?