Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Pensioenadvies Ondernemingsraad (OR)

Is pensioen onderwerp van overleg met de bestuurder? Dan is pensioenadvies voor de ondernemingsraad belangrijk. Pensioen Perspectief is dé OR-pensioenadviseur.

Pensioenontwikkelingen

Als ondernemingsraad kun je te maken krijgen met gewijzigde wetgeving, zoals de introductie van het Algemeen Pensioenfonds (APF), het Nieuw Financieel Toetsingskader, de afname van het aantal Ondernemingspensioenfondsen, de overstap van DB naar DC regelingen en de wijziging van het instemmingsrecht met betrekking tot pensioen in de WOR. En heel actueel is natuurlijk het pensioenakkoord. Daardoor wijzigen alle pensioenregelingen, ongeacht de pensioenuitvoerder. De planning is dat vanaf 01-01-2022 wordt overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Die overstap komt vaak (maar niet altijd) op het bordje van de OR te liggen. Daarnaast staan gewijzigde bedrijfsomstandigheden, zoals een fusie, een overname of tegenvallende bedrijfsresultaten vaak op de agenda van het OV. Deze onderwerpen kunnen allemaal aanleiding zijn de pensioenregeling binnen het bedrijf aan te passen. De ondernemingsraad heeft dan vaak instemmingsrecht. Door de bestaande pensioensituatie te analyseren helpen en ondersteunen wij de OR bij het zoeken naar alternatieven. In geval van fusie en overname begeleiden wij de OR bij het adviesrecht.

Nieuw pensioencontract

Een contract met de pensioenuitvoerder van de pensioenregeling, is meestal voor bepaalde tijd afgesloten. Vaak voor een periode van vijf jaar. Daarna moet het pensioencontract weer verlengd worden met alle vraagstukken die daarbij horen. Wordt de pensioenregeling ondergebracht bij de huidige uitvoerder of wordt overgestapt naar een andere uitvoerder? Moet de pensioenregeling wijzigen of blijft deze hetzelfde? Wat is de impact van de overstap naar een Algemeen Pensioenfonds (APF)? Geen eenvoudige vraagstukken, daarom ondersteunen wij ondernemingsraden in dit proces. In overleg met de OR bepalen we de aandachtpunten voor de offertes. Voor een nieuw of verlengd pensioencontract. Daarnaast helpen wij bij het analyseren van de aangeboden offertes, de tarieven, kosten en voorwaarden. Waar nodig treden we op als (mede)onderhandelaar in het overleg met de werkgever en de contractonderhandelingen met de pensioenuitvoerder. Ten slotte helpen wij de OR bij het raadplegen van de “achterban”.

Pensioenadvies voor de ondernemingsraad

Vaak komt het voor dat een OR de kwaliteit van de pensioenregeling wil toetsen. Wat is de kwaliteit van de pensioenregeling en is deze marktconform, zijn de kosten passend en wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de pensioenlasten? Is de regeling wel in overeenstemming met de actuele wetgeving en zitten we wel bij de juiste pensioenuitvoerder? Neem als OR het initiatief om antwoord op deze belangrijke vragen te krijgen en neem vrijblijvend contact met ons op.

Workshop Pensioen

Of lees wat onze workshop je hierin kan bieden. De workshop wordt afgerond met een concrete lijst met aandachtspunten voor de OR. Hoe blijven we aan de (pensioen)bal, wat zijn de actiepunten , welke onderwerpen moeten op de agenda van het overleg met de bestuurder komen. De workshop is vaak een belangrijk onderdeel van pensioenadvies voor de ondernemingsraad. Let op! Op 10-05-2021 heeft Minister Koolmees bericht dat de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel wordt uitgesteld van 01-01-2022 naar 01-01-2023. Het wetsvoorstel daartoe verschijnt in het voorjaar van 2022. Dat heeft gevolgen voor de praktijk! Neem met ons contact op voordat je als OR concrete stappen neemt.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?