Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Workshop OR en Bedrijfstak-pensioenfonds

Bedrijfstakpensioenfonds: Rol OR beter ingevuld! Bekijk onze nieuwe workshop

Speciaal als jouw organisatie het pensioen bij een bedrijfstakpensioenfonds heeft:

In deze workshop van een halve dag praten wij jouw OR bij over:

Jouw bedrijfstakpensioenfonds
 • De financiële positie van jouw bedrijfstakpensioenfonds
 • Hoe zit het met het risico op korten of de kans op indexatie van het pensioen
Jouw pensioenregeling
 • Pensioen in het algemeen en jouw pensioenregeling in het bijzonder;
 • Wat zijn de gevolgen van de aangekondigde herziening van het pensioenstelsel;
 • De flexibiliteit zoals: eerder stoppen, langer doorwerken, generatiepact, demotie, seniorenregeling;
Jouw sociale zekerheid
 • Regelingen m.b.t. verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Keuze werkgever: publiek of privaat verzekeren
Jouw OR rechten
 • Wat zijn de initiatief-, advies- en instemmingsrechten als er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds?

We geven je inzicht in de trends op het gebied van pensioen, verzuimbeleid, ziekte en arbeidsongeschiktheid. Wat betekenen deze trends voor de rol en rechten van jouw OR?

De workshop wordt afgerond met een concrete lijst met aandachtspunten voor de OR. Hoe blijven we aan de bal, wat zijn de mogelijke actiepunten, welke onderwerpen moeten op de agenda van het overleg met de bestuurder komen.

Welke ontwikkelingen zijn er?

 • Het pensioenakkoord betekent een ingrijpende wijziging van alle pensioenregelingen, ongeacht de pensioenuitvoerder. Dat geldt dus ook voor bedrijfstakpensioenfondsen. Volgens de planning start de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel per 01-01-2021
 • Dekkingsgraden van pensioenfondsen staan zwaar onder druk. Het risico bestaat dat grote fondsen zoals ABP, Zorg&Welzijn, Metaal en techniek en Metalektro de pensioenen moeten korten. Hoe staat jouw pensioenfonds er eigenlijk voor? Biedt Koolmees daarvoor oplossingen?
 • De doorsneepremie staat onder druk. Wat zijn de gevolgen als die wordt afgeschaft?
 • Sommige bedrijfstakken en CAO’s kennen een ‘generatiepact’ (klik op link) of “seniorenregeling”. De oudere werknemer kan dan minder werken terwijl het loon grotendeel en het pensioen volledig op het oude niveau doorloopt. Is dat ook in jouw organisatie toe te passen?
 • Werkgevers dragen de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Er moet in veel gevallen een keuze gemaakt worden: dat risico óf publiek (UWV) óf privaat (verzekeraar) afdekken. Daarbij spelen ook de rechten van jouw OR een rol!

Wie, wat, waar?

Deze workshop is speciaal voor alleen jouw OR. Dat kan de hele OR zijn of een commissie. De workshop wordt op locatie gegeven, dat scheelt tijd en kosten. De workshop duurt 4 uur, bijvoorbeeld de ochtend of de middag. De workshop wordt gegeven door deskundige trainers met een ruime ervaring. Inzicht in de eigen pensioenregeling en het eigen verzuimbeleid is belangrijk. Stuur gerust voorafgaand aan de training informatie op. Dan kan de trainer zich optimaal voorbereiden.

INTERESSE IN DE WORKSHOP OR EN bedrijfstakpensioenfonds?

Bij interesse of voor meer informatie kun je contact met ons opnemen op 085-0640228 of vul onze contactformulier in.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?