Wij kijken altijd verder Bij ons bent u meer dan een dossier

Pensioenbeheer

Als een pensioencontract eenmaal geregeld is, zijn daarmee niet de dagelijkse pensioenzaken met betrekking tot dat contract opgelost. Dat betreft bijvoorbeeld vragen van de werkgever over de administratieve verwerking door de pensioenuitvoerder. Daarnaast doen zich ook vragen van werknemers voor. Kortom, pensioenbeheer en pensioencommunicatie vragen constant om aandacht.

Wij ontzorgen u bij de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het pensioencontract. Dat betekent onder andere een permanente update van en jaarlijkse bespreking met de werkgever, oplossen van problemen in de pensioenuitvoering, het voeren van werknemersgesprekken en een controle van het personeels- en verzekeringsbestand.

Nauwgezet pensioenbeheer beperkt de pensioenrisico’s en pensioenlasten.  We zorgen voor een zorgvuldige controle van (en communicatie over) risico’s. Zoals het partnerpensioen: wat zijn de voorwaarden voor het recht op een partnerpensioen.

Ook controleren we de juistheid van de pensioenlast die in rekening wordt gebracht. Zoals de afrekening van de jaarpremie of de bijbetalingskosten bij een individuele waardeoverdracht.

NIEUWSGIERIG OF VRAGEN?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen. Neem dan contact met ons op. 


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?