We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Vertrekregeling

Sinds 1 januari 2021 wordt het voor medewerkers die binnen 3 jaar de AOW-leeftijd bereiken aantrekkelijker om vervroegd uit te treden, de zogenoemde vertrekregeling voor oudere werknemers. Voor de werkgever geldt dat de uitkering die hij geeft niet meer volledig wordt belast tegen het hoge 52%-tarief; deze RVU-heffing vervalt als de uitkering lager is dan € 66.492 ingeval van een éénmalige uitkering of € 1.847 bij een periodieke maandelijkse uitkering.

Welke oplossing voor de medewerker aantrekkelijker is, is van meerdere factoren afhankelijk. Bij een periodieke uitkering is het mogelijk om de hoogte van de uitkering te variëren in de periode tot de AOW-leeftijd. Onderstaand hebben wij een voorbeeld uitgewerkt voor een medewerker die op 1 maart 2021 op 64-jarige leeftijd gebruik maakt van de vertrekregeling en een ouderdomspensioen heeft opgebouwd ad € 10.000 per jaar dat wordt uitgekeerd vanaf 65 en 67 jaar.

Vaste uitkering

Ingeval van een gelijkblijvende uitkering ziet het bruto inkomen er voor de komende 5 jaar als volgt uit:

2021 2022202320242025
Jaarlijks bedrag (vast) € 18.470€ 22.164 € 24.444 € 3.694€ – 
OP 65 jaar€ –€ 8.333€ 10.000€ 10.000 € 10.000
OP 67 jaar€ –€ –  € –  € 4.167€ 5.000
AOW€ –€ –  € –  € 9.090€ 10.908
Totaal inkomen€ 18.470€ 30.497€ 32.164€ 26.951€ 25.908

Flexibele uitkering

Het gemiddelde inkomen in de eerste vier jaar is € 27.021. Als een medewerker kiest voor deze uitkering vanaf het moment van vertrek, dan is het beeld als volgt:

 20212022202320242025
Jaarlijks bedrag (flexibel)€ 27.021 € 18.688 € 17.021 €   3.762 € – 
OP 65 jaar€ –  €   8.333€ 10.000 € 10.000€ 10.000
OP 67 jaar€ –  € –  € –  €   4.167€   5.000
AOW€ –  € –  € –  €   9.090€ 10.908
Totaal inkomen€ 27.021€ 27.021€ 27.021€ 27.019€ 25.908

De som van de uitkeringen in de periode 2021 – 2024 is hetzelfde, alleen het jaarlijkse bedrag is verschillend. Met bijvoorbeeld de mogelijkheid om het opgebouwde ouderdomspensioen via een hoog/laag-constructie aan te wenden of de optie van een éénmalige uitkering van maximaal 10% van het opgebouwde pensioen is geen rekening gehouden.

Keuzes medewerker

Een medewerker dient dus na te denken over onder meer:

  • éénmalige  – of periodieke uitkering;
  • variabele – of vaste uitkering bij keuze voor periodieke uitkering;
  • hoog/laag of gelijkblijvend ouderdomspensioen;
  • wel of geen éénmalige uitkering tot maximaal 10% van het ouderdomspensioen.

VERTREKREGELING EN WW

Bij de opzet van een vertrekregeling voor oudere werknemers moet ook het eventuele recht op een WW-uitkering betrokken worden. Samengevat zit dat als volgt:

  • In principe is er recht op een WW uitkering als de arbeidsovereenkomst eindigt op basis van een vaststellingsovereenkomst. Er is in principe geen recht op WW als er sprake is van een beëindigingovereenkomst.
  • Wordt de vertrekregeling periodiek uitgekeerd, dan wordt een eventuele WW uitkering daarmee verrekend. Is er sprake van een eenmalige uitkering, dan vindt er geen verrekening plaats.
  • De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben in het pensioenakkoord afgesproken dat een periodieke uitkering het uitgangspunt is. Werkgevers die niet vallen onder een bedrijfstak CAO zijn niet aan die afspraak gebonden;
  • De overheid stelt 1 miljard subsidie ter beschikking, de zogenaamde MDIEU regeling (Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden). Een voorwaarde voor subsidie is dat de arbeidsovereenkomst eindigt op basis van een beëindigingsovereenkomst. Dan is er dus geen recht op een WW uitkering. Werkgevers die niet vallen onder een bedrijfstak CAO zullen in de praktijk niet snel voor MDIEU subsidie in aanmerking komen.

Regelingen voor oudere werknemers

Naast de vertrekregeling voor oudere werknemers zijn er ook nog andere mogelijkheden, zoals demotie en het generatiepact. In onderstaande afbeelding ziet u de verschillen tussen deze 3 regelingen:

Rekentool

Met een rekentool brengen wij voor de werkgever de kosten én de besparingen in beeld. En voor de werknemers brengen we met deze rekentool de inkomsten in beeld. Bent u nieuwsgierig naar onze rekentools of heeft u vragen. Neem dan contact met ons op. 

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?