We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Pensioen communicatie

Een zorgvuldige pensioen communicatie beperkt de risico’s voor de werkgever en de werknemers. Daarnaast vergroot pensioen communicatie de waardering voor de (kostbare) arbeidsvoorwaarde “pensioen”. Wij zijn u graag van dienst met onze kennis, kunde en ruime ervaring op het terrein van pensioen communicatie.

RISICO’S

Een pensioenregeling kent voorwaarden. Bijvoorbeeld als het gaat om een uitkering bij  overlijden of arbeidsongeschiktheid. Maar niet altijd zijn de werknemers daarvan voldoende op de hoogte.

In het oog springt het partnerpensioen. De voorwaarden voor het recht op een partnerpensioen verschillen per pensioenregeling. De meeste werknemers zijn daarvan niet op de hoogte.

Ook de verzekering van het partnerpensioen verschilt per pensioenregeling. Soms wordt het partnerpensioen daadwerkelijk opgebouwd en soms betreft het “slechts”  een risicopartnerpensioen. Combinaties van beide varianten komen ook voor. Ook hier bestaat het risico dat een nabestaande tussen wal en schip valt.

Een zorgvuldige pensioen communicatie brengt daar verandering in. Dat beperkt ook het risico voor de werkgever. Zoals een (on)terecht claim van een nabestaande zonder partnerpensioen of de (on)terechte claim van een arbeidsongeschikte (ex)werknemer.

WAARDERING

Pensioen communicatie vergroot de waardering van de werknemers voor de (kostbare) arbeidsvoorwaarde pensioen. Bijvoorbeeld doordat met regelmaat over de kwaliteit en de flexibiliteit van de pensioenregeling gecommuniceerd wordt. Een greep uit onze diensten:

Pensioenpresentatie:

Met een groepspresentatie leggen wij op een begrijpelijke (!) en vlotte wijze  de pensioenregeling uit. Uiteraard informeren we de werknemers over hun  keuzemogelijkheden in de pensioenregeling.

Pensioenspreekuur:

In individuele pensioengesprekken helpen we werknemers met individuele vragen. Bijvoorbeeld omdat de pensioenregeling voor hen keuzemogelijkheden bevat. Of omdat een werknemer overweegt om eerder te stoppen met werken. Ook helpen we als de waardeoverdracht van oude pensioenen vragen oproept.

Nieuwsbrieven:

Wij stellen nieuwsbrieven op, uiteraard afgestemd op de eigen pensioenregeling. Daarmee worden werknemers periodiek over belangrijke pensioen onderwerpen geïnformeerd. Denk bijvoorbeeld over de voorwaarden voor het partnerpensioen.

Duurzame inzetbaarheid:

Pensioen communicatie kan ook een bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid. In dat geval verzorgen wij de communicatie over zaken als: een vertrekregeling, een generatiepact, demotie en flexibiliteit binnen de eigen pensioenregeling. Deze communicatie vindt plaats in de vorm van groepspresentaties en individuele pensioengesprekken.

NIEUWSGIERIG OF VRAGEN?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen. Neem dan contact met ons op. 


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?