We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Pensioenregeling payrollwerkgevers

Vanaf 1 januari 2021 wordt een pensioenregeling verplicht voor payrollwerkgevers. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hierna is die verplichting samengevat en wordt uitgelegd hoe werkgevers/HR daar het beste mee om kunnen gaan.

De pensioenverplichting payrollwerkgevers in het kort

Tot 1 januari 2021 vallen payrollwerkgevers onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds voor de uitzendbranche, StiPP. Die verplichting vervalt per die datum. Daar komt een andere verplichting voor in de plaats. De payrollwerkgever moet dan voor zijn payrollwerknemers een  “adequate pensioenregeling” treffen.

Die adequate pensioenregeling is verplicht in de volgende gevallen:

  • Als de werknemers van de inlener, met een gelijkwaardige functie als de payroller, een pensioenregeling hebben;
  • Als in de sector van de inlener gelijkwaardige werknemers een pensioenregeling hebben. Dit is relevant als de inlener zelf geen gelijkwaardige werknemers heeft.

Voor de adequate pensioenregeling zijn er twee opties

I           De regeling is gelijk aan de (basis) pensioenregeling van de inlener;

II         De regeling is gebaseerd op een beschikbare premie ad 14,5 % van de pensioengrondslag. Dit is de zogenaamde “normpremie” voor 2021

Details van de adequate pensioenregeling voor payrollwerkgevers

Optie I

De payrollwerkgever zorgt ervoor dat diens payrollwerknemer wordt opgenomen in de pensioenregeling van de inlener.  Maar dat zal vaak niet mogelijk zijn omdat de payrollwerknemer niet bij de inlener in dienst is. De payrollwerkgever moet dan een eigen uitvoeringsovereenkomst (contract) met een pensioenuitvoerder sluiten om aldaar dezelfde pensioenregeling van de inlener onder te brengen. Ook dat zal vaak lastig zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om een bedrijfstakpensioenfonds.

Optie II

De payrollwerkgever treft een eigen pensioenregeling. De hoogte van de verplichte beschikbare premie ad 14,6 % is gebaseerd op de gemiddelde pensioenpremie in Nederland. Het is in de praktijk goed mogelijk hiervoor een passende pensioenuitvoerder te vinden.

Let op: vrijwillige voortzetting van de StiPP pensioenregeling is geen optie. Het niveau daarvan is lager dan de verplichte adequate pensioenregeling.

Selectie pensioenuitvoerder

Zorg ervoor dat het contract flexibel is. Voorkom bijvoorbeeld het onbedoelde effect dat de “adequate pensioenregeling”  ook van toepassing wordt op werknemers van de payrollwerkgever die niet worden “uitgeleend”. Zorg er ook voor dat verplichte details in de regeling worden opgenomen. Zoals de verplichting tot een partnerpensioen en het verbod op een drempel of wachttijd. Maar er is ook ruimte voor eigen beleid: zo is er geen verplichting met betrekking tot de hoogte van de eigen bijdrage en de AOW-franchise. Wij helpen u graag bij het opzetten van de adequate pensioenregeling en het selecteren van een passende uitvoerder met een passend contract.

Let op

“The devil is in the details”. Besteed daarom onder andere aandacht aan het volgende:

  • Is payrolling niet de feitelijke bedrijfsactiviteit van uw klant, maar komt het af en toe voor op individueel niveau? Ook dan kan de adequate pensioenregeling verplicht zijn! Die verplichting wordt nl. op individueel niveau getoetst;
  • Soms is een payrollwerkgever zelf tot deelname aan een bedrijfstakpensioenfondsregeling verplicht. Onderzoek of dit risico speelt;
  • Kortom: payrollwerkgevers raadpleeg op korte termijn een deskundige opdat de deadline van 1 januari 2021 wordt gehaald.

Meer weten? Neem dan gerust met ons contact op.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?