We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Regeling voor vervroegde uittreding(RVU): velen ging u voor

Veel werkgevers bieden hun werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van een regeling voor vervroegde uittreding (RVU). Tot 1 januari 2026 is de werkgever geen RVU-heffing (ad 52% van de uitkering) verschuldigd als de werknemer binnen 3 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en de uitkering niet hoger is dan € 2.037( 2023) maal het aantal maanden tot en met de AOW-gerechtigde leeftijd. De drempelvrijstelling is bedoeld voor werknemers voor wie doorwerken tot de pensioenleeftijd niet meer haalbaar is. Uit een CAO-onderzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt het volgende:

  • Van de 173 CAO-partijen die aan het onderzoek deelnamen is eind 2021 in 149 van de CAO’s een RVU-regeling opgenomen;
  • In 88% van de CAO’s is een doelgroep bepaald op onder andere diensttijd en specifieke functie;
  • In 61% van de CAO’s is de hoogte van de uitkering gekoppeld aan de omvang van het dienstverband;
  • In 45% van de CAO’s is de duur gemaximeerd op 3 jaar.

Hoewel een RVU-regeling in beginsel voor zowel werkgever als werknemer aantrekkelijk is, blijkt uit het onderzoek dat er voor werknemers redenen zijn om hier geen gebruik van te maken. Dit betreft:

  • Financieel is een vertrekregeling niet aantrekkelijk, omdat de uitkering te laag is. Dit zou ondervangen kunnen worden door te opteren voor een éénmalige uitkering en vervolgens elders te gaan werken of een WW-uitkering aan te vragen;
  • Het gemis aan werkplezier;
  • De toetredingseisen zijn te zwaar;
  • Werknemers die gebruik maken van een Generatiepact-regeling krijgen een lage (deeltijd) RVU. Dit is overigens geen wettelijke verplichting.

Is op uw onderneming geen CAO van toepassing? En wilt u weten wat de consequenties zijn van de invoering van de regeling voor vervroegde uittreding (RVU) voor werkgever en werknemers (bruto/netto over de periode tot pensioendatum en erna)? Dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

Kom in contact!

Triple A – Pensioen Perspectief is een adviesbureau voor werkgevers en ondernemingsraden. Bent u werknemer en heeft u een pensioenvraag? Stel deze aan uw werkgever, pensioenverzekeraar of -fonds.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?