Wij kijken altijd verder Bij ons bent u geen dossier

Uw gids voor het bedrijfspensioen

Uw bedrijfspensioen, ook wel collectief pensioen genoemd,  heeft een grote impact op het bedrijf. Werkgevers zijn genoodzaakt om constant de vinger aan de (pensioen)pols te houden.  Alleen al als het gaat om grip op de pensioenlasten te houden. Pensioen Perspectief is dé gids voor werkgevers als het gaat om bedrijfspensioen. Met onze juridische, fiscale en actuariële kennis lossen wij pensioenproblemen voor werkgevers op. Bijvoorbeeld als de pensioenregeling gewijzigd moet worden of als het pensioencontract met de pensioenuitvoerder eindigt. Ook als er sprake is van een fusie, overname of harmonisatie is Pensioen Perspectief dé gids van werkgevers bij collectief pensioen.  Wordt er een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds opgelegd? Op dit terrein hebben wij specifieke kennis en ervaring. Dat geldt ook voor het overleg met de OR en de voorlichting aan de werknemers. En “ last but not least” : Het pensioenakkoord heeft gevolgen voor de pensioenaanspraken én de pensioenlasten. Wij brengen die voor u in kaart en adviseren u bij de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Het resultaat: het bedrijfspensioen “in control” na afloop van een “smooth” traject.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?