We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Netto profijt

Netto profijt is een maat voor een evenwichtige belangenafweging bij overgang van het huidige toezichtskader (FTK) naar het nieuwe toezichtskader volgens de Wet toekomst pensioenen. Netto profijt geeft het verschil weer in de (‘risico-gecorrigeerde’) waarde van betaalde premies en uitkeringen over het resterende leven per generatie en laat zien welke leeftijden erop voor- of achteruit gaan. De effecten tellen voor alle generaties samen op tot nul.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?