We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Solidariteitsreserve

Met de solidariteitsreserve worden financiële mee- of tegenvallers in een solidaire premieregeling collectief gedeeld met als doel stabielere-  of hogere toekomstige – en ingegane pensioenuitkeringen voor alle generaties. De reserve wordt gevoed vanuit de premie (maximaal 10% van de premie) of het overrendement (maximaal 10%) en de reserve is niet hoger dan 15% van het totaal belegd vermogen.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?