We kijken altijd verder Wij maken complexe zaken begrijpelijk

Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?

Risicodelingsreserve

Met de risicodelingsreserve worden financiële mee- of tegenvallers in een flexibele premieregeling collectief gedeeld met als doel stabielere-  of hogere toekomstige – en ingegane pensioenuitkeringen voor alle generaties. De reserve wordt gevoed vanuit de premie (maximaal 10% van de premie) en de reserve is niet hoger dan 15% van het totaal belegd vermogen. Het hanteren van een risicodelingsreserve is verplicht voor flexibele premieregelingen die worden uitgevoerd door verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Voor alle overige flexibele premieregelingen is de risicodelingsreserve optioneel.


Nieuwsgierig of vragen?

Bent u nieuwsgierig naar onze diensten of heeft u vragen?